Các khóa học được yêu cầu sẽ được chúng tôi post lên website với tiêu chí ưu tiên như sau:

  1. Khóa học có thể download miễn phí
  2. Nếu không, chúng tôi sẽ gởi đến bạn mã giảm giá khóa học đó để bạn có thể tự đăng ký mua.
  3. Nếu không, chúng tôi sẽ đề nghị bạn một khóa học tương tự và cũng được download miễn phí (hoặc mã giảm giá tốt nhất)